RESEARCH

In English

Király, J ; Mikolasek A (2023)
Us bank failures spring 2023 Part One & Part Two
Economy and Finance • Vol. 10. Iss. 3 • Sept 2023 & Economy and Finance • Vol. 10. Iss. 4 • DEC. 2023

Király, J (2020)
Hungary and Other Emerging EU Countries in the Financial Storm. From Minor Turbulences to a Global Hurricane. Springer ISBN: 9783030495435

Király, J (2018)
Pieces of a Puzzle (A Concise Monetary History of the 2008 Hungarian Financial Crisis). ACTA OECONOMICA 68 : S2 pp. 143-163

Király, J ; Simonovits, A (2017)
Mortgages denominated in domestic and foreign currencies: Simple models. EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE 53 : 7 pp. 1641-1653

Csajbók, A ; Király, J (2012)
Cross-border coordination of macroprudential policies. In: Stijn, Claessens; Douglas, D Evanoff; George, G Kaufman; Laura, E Kodres (eds) Macroprudential regulatory policies : the new road to financial stability? Chicago pp. 65-89

Banai, Á ; Király, J ; Nagy, M (2011)
Home High Above and Home Deep Down Below – Lending in Hungary. Washington DC, World Bank

Király, J ; Csajbók, A ; Kovács, A (2011)
A policy recipe for successful convergence of CESEE countries in the post-crisis world
In: Nowotny, E; Mooslechner, P; Ritzberger-Grünwald, D (eds) Post-crisis growth and integration in Europe : catching-up strategies in CESEE economies. Cheltenham Edward Elgar, pp. 149-159.

Banai, Á ; Király, J ; Nagy, M (2010)
The demise of the halcyon days in Hungary: Foreign and local banks – before and after the crisis. In: The global crisis and financial intermediation in emerging market economies. BIS pp. 195-224.

Király, J ; Mérő, K (2010)
No free lunch – no decoupling, the crisis and Hungary: a case study. In: Benton, E Gup (ed) The financial and economic crises : an international perspective. Northampton Edward Elgar, pp. 79-102. , 24 p.

Antal, J ; Király, J ; Nagy, M ; Szabó, V (2008)
Retail credit expansion and external finance in Hungary: Lessons from the recent past 1998 – 2007. In: Financial globalisation and emerging market capital flows. BIS  pp. 221-233

Király, J ; Nagy, M ; Szabó, E V (2008)
Contagion and the beginning of the crisis – pre-Lehman period. Magyar Nemzeti Bank OP 76

Király, J ; Mérő, K (2008)
Bank directors and the information problem with special regard to subprime markets. In: Benton, E Gup (ed) Handbook for directors of financial institutions. Cheltenham, Edward Elgar, pp. 134-150

Király, J ; Várhegyi, É (2004)
Avoiding a Permanent Banking Crisis. The Hungarian Banking Sector in the 90s. In: Benton, E Gup (ed) Too big to fail : policies and practices in government bailout. Praeger Publishing House, pp. 231-253

Király, J ; Mérő, K (2004)
Basel scepticism: from a Hungarian perspective. In: Gup, Benton E (ed.) The new Basel capital accord. Thomson, (2004) pp. 337-369.

Király, J ; Májer, B ; Mátyás, L; Várhegyi, É ; Öcsi, B ; Sugár, A
Experience with internationalization of Financial Service Providers. Case Study: Hungary
In: Stijn, Claessens; Marion, Jansen (eds.) The internationalization of financial services : issues and lessons for developing countries. Kluwer Law International, (2000) pp. 407-435

Csontos, L ; Király, J ; László, G (1998)
The Great Shivering around the Millenium. ACTA OECONOMICA 49 : 1-2 pp. 1-34

Kiraly, J (1995)
The Hungarian Fisher-cycle, or a possible interpretation of the capital loss of Hungarian banks. ACTA OECONOMICA 47: 3-4 pp. 323-341

In Hungarian

Király, J ; Mikolasek A (2023)
A 2023. Tavaszi amerikai bankcsődök bankszakmai elemzése I-II.
Gazdaság és Pénzügy • 10. évf. 3. sz. & Gazdaság és Pénzügy • 10. évf. 4. sz.
Első részMásodik rész

Király, J (2019)
A tornádó oldalszele: Szubjektív válságtörténet 2007-2013. Park Kiadó. ISBN: 9789633555170

Király, J (2017)
Már csak elmélettörténet lenne?: Az inflációs célkitűzésről Bekker Zsuzsának. In: Hild, M; Madarász, A (szerk.) Az „ezüst pillanatok” nyomában : tanulmányok Bekker Zsuzsa emlékére
Pécs, Magyarország : Kronosz Kiadó, pp. 257-271

Király, J (2017)
A jegybankmérleg mint a monetáris politika tükre. KÖZ-GAZDASÁG XII : 2 pp. 101-113

Király, J (2016)
Az amerikai másodrendű jelzálogpiaci és a magyar devizahitel-válság összehasonlító elemzése. In: Gál R, Király J (szerk) Simonovits 70 : Társadalom- és természettudományi írások Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig. MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, pp. 329-350.

Király, J (2016)
A magyar bankrendszer tulajdonosi struktúrájának átalakulása. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 63 : 7-8 pp. 725-761

Király, J ; Simonovits, A (2015)
Jelzáloghitel-törlesztés forintban és devizában – egyszerű modellek. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 62 : 1 pp. 1-26

Augusztinovics, M ; Király, J ; Száz, J  (2013)
Hová tűntek a sorok és az oszlopok? In: Tanulmányok Zalai Ernőnek. Műszaki Könyvkiadó, pp. 189-204

Király, J ; Banai, Á (2012)
A flow és a stock árnyalatai. Gazdasági esszé a devizahitelezés kapcsán. In: Muraközy, László (szerk.) Földobott kő? : Tények és tendenciák a 21. században. Akadémiai Kiadó, pp. 57-96

Király, J (2011)
20 év múlva. Képzeletbeli előadás 2030 áprilisában. In: László, Muraközy (szerk.) 20 év múlva: vissza a jövőbe. Akadémiai Kiadó, pp. 41-69

Banai, Á ; Király, J ; Nagy, M (2010)
Az aranykor vége Magyarországon. Külföldi és lokális bankok – válság előtt és válság után
KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 57 : 2 pp. 105-131

Banai, Á ; Király, J ; Várhegyi, É (2010)
A rendszerváltás 20 évének egy egyedi fejezete: külföldi bankok dominanciája a kelet-közép-európai régióban, különös tekintettel Magyarországra. Magyar Nemzeti Bank  MT 89

Király, J (2009)
A tornádó és a hurrikán – a 2007. év válságos hatásai. In: Muraközy, L (szerk.) A jelen a jövő múltja : Járatlan utak – járt úttalanságok. Akadémiai Kiadó, pp. 295-332

Király, J ; Nagy, M (2008)
Jelzálogpiacok válságban: kockázatalapú verseny és tanulságok. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 7 : 5 pp. 450-482

Király, J ; Nagy, M ; Szabó, E V (2008)
Egy különleges eseménysorozat elemzése – a másodrendű jelzáloghitel-piaci válság és (hazai) következményei. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 55 : 7-8 pp. 573-621

Király, J (2008)
Likviditás válságban (Lehman előtt – Lehman után). HITELINTÉZETI SZEMLE 7 : 6 pp. 598-611

Király, J (2005)
Egy bank, amely közel állt Önhöz: a Postabank privatizációjának története. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt., 214 p. ISBN: 9638698020

Király, J (2002)
Szabályok és bukások. HITELINTÉZETI SZEMLE / FINANCIAL AND ECONOMIC REVIEW 1 : 2 pp. 3-13

Horváth, L ; Király, J (2000)
Se elkezdve, se befejezve (A mi 20. századi közgazdaságtanunk). SZÁZADVÉG 5 : 19 p. 115

Király, J (2000)
Robinson és a közgazdászok. CAFÉ BÁBEL 10 : 36 pp. 107-114

Száz, J ; Király, J (2000)
Pénzügy, jog, számvitel – a századvég elektronikus tőzsdéjének tükrében. In: Király, J; Simonovits, A; Száz, J (szerk.) Racionalitás és méltányosság : tanulmányok Augusztinovics Máriának. Közgazdasági Szemle Alapítvány, pp. 178-203

Király, J ; László, G (1998)
Megrendszabályozni, szabályozni vagy liberalizálni: A szabályozás szerepe a pénzügyi rendszerben. In: Gács, J; Köllő, J (szerk.) A “túlzott központosítástól” az átmenet stratégiájáig: Tanulmányok Kornai Jánosnak. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó pp. 261-276

Király, J (1998)
A makroökonómia vége, avagy egy megkésett Nobel-díj (Robert E. Lucas). KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 45 : 12 pp. 1082-1095

Csontos, L ; Király, J ; László, G (1997)
Az ezredvégi nagy borzongás. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 44 : 7-8 pp. 569-596

Király, J (1995)
Válságspirál, avagy a magyar bankok tőkevesztésének egy lehetséges értelmezése. KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 42 : 9 pp. 819-837